Công Ty Dịch Vụ Giữ Xe 286

UY tín - an toàn - chuyên nghiệp

Quy định sơn biển báo

06-02-2018

Biển báo, vạch kẻ trong các bãi giữ xe thông minh cũng luôn luôn phải tuân thủ theo quy định chung của biển báo giao thông. Làm như vậy để người dân thuận tiện quan sát, thực hiện theo hiệu lệnh khi ra vào bãi giữ xe. Dưới đây là những quy định sơn biển báo phổ biến:
 
Nhóm biển chỉ dẫn
 
Nhóm biển báo giao thông có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông nền mầu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong hành trình. Biển chỉ dẫn có hiệu lực trên mọi làn đường xe chạy trong bãi xe.
 
 
Nhóm biển hiệu lệnh
 
Nhóm biển hiệu lệnh có dạng hình tròn, nền mầu xanh lam, trên biển có hình vẽ mầu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người sử dụng đường biết điều lệnh phải thi hành. Biển hiệu lệnh trong bãi xe có thể có hiệu lực trong toàn khu vực hoặc chỉ trong 1 phần riêng biệt. Điều này tùy thuộc vào mỗi tình huống khác nhau.
 
 
Nhóm biển báo cấm
 
Nhóm biển báo cấm có dạng hình tròn( trừ biển số 122 "dừng lại" có hình 8 cạnh đều ) nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường phải tuyệt đối tuân theo. Hầu hết các biển đều có viền đỏ, nền mầu trắng, trên nền có hình vẽ mầu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại.
 
 
Nhóm biển báo nguy hiểm
 
Nhóm biển báo nguy hiểm: Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền mầu vàng, trên có hình vẽ mầu đen mô tả sự việc báo hiệu nhằm báo cho người sử dụng đường biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí.